Therapie

In de psychologie is er helaas geen standaardbehandeling die altijd effectief is. Ook zijn er geen kant-en-klare oplossingen voor je klachten; iedere behandeling is individueel. Je stelt samen met je coach de therapie en het behandeltraject samen, waarbij jouw persoonlijke situatie het uitgangspunt is. Je doorloopt daarbij een aantal stappen:

 • Doorspreken van de hulpvraag
 • Inzicht in de persoonlijke situatie
 • Verkennende gesprekken
 • Opstellen verdere behandelplan

Wanneer je contact opneemt, zal ik – eventueel na een kennismakingsgesprek – tijdens een intake met je op zoek gaan naar de hulpvraag. De hulpvraag is de centrale vraag waar je in het dagelijks leven mee worstelt. Hij legt de kern van je probleem bloot, en is daardoor vaak de oplossing voor meerdere problemen. Het bepalen van de hulpvraag is een nuttige activiteit. Het is belangrijk om hier de tijd voor te nemen. Hoe scherper de hulpvraag, hoe beter de behandeling bij je aansluit. De hulpvraag zal vaak gebaseerd zijn op je privésituatie. Dat kan een situatie zijn op het werk, of een probleem in de privésfeer. Een goede hulpvraag leidt tot een duidelijk behandelplan.

Voorbeelden van hulpvragen waarmee ik je kan helpen, zijn onder andere:

 • Ik heb moeite met een eigen weg te vinden en de juiste keuzes in mijn leven te maken.
 • Ik vind het lastig om mezelf en/of anderen te begrijpen. Daardoor loopt de communicatie vast. 
 • Ik zoek naar meer verbinding of autonomie in mijn relatie ondanks culturele of andere verschillen
 • Ik wil mijn capaciteiten beter gebruiken om bewust(er) mijn leven te leiden
 • Ik wil meer genieten van het leven en de relaties met anderen
 • Ik wil beter met stress leren om te gaan
 • Ik wil meer balans in mijn leven vinden
 • Ik heb moeite met het verwerken van een verlies of een andere belangrijke gebeurtenis

Verkennende gesprekken

Vervolgens volgen één of meerdere verkennende gesprekken. Daarin krijg je de kans om in een vertrouwde omgeving al je problemen op tafel te leggen. Zo raak je vertrouwd met de werkwijze. Aan de hand van deze verkennende gesprekken wordt het verdere verloop van de behandeling bepaald, waaronder het aantal sessies. Bij deze verkennende gesprekken wordt gestreefd naar wederzijdse betrokkenheid. Op die manier krijg je een behandeling die aansluit bij jouw leven en waar je op termijn profijt van hebt.

Relatietherapeut

Ben je op zoek naar relatietherapie in Gelderland? Neem dan snel contact op. Als psychosociaal therapeut richt ik mij ook op de persoonlijke ontwikkeling van partners binnen een relatie. Hierdoor komen jullie weer dichter bij elkaar en leren jullie elkaars standpunten beter begrijpen. Dat is essentieel om het vertrouwen in de relatie te herstellen.